Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Történelem szóbeli témakörök


I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó
2. Az ipari forradalom második hulláma a világban
3. Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon

II. Népesség, település, életmód

4. A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem
5. Magyarország újranépesülése és újranépesítése a 18. században
6. A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári alku

III. Egyén, közösség, társadalom

7. I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet
8. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth programja és vitája
9. A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet
10. Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években

IV. Politikai berendezkedések a modern korban

11. A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
12. A brit alkotmányos monarchia működése

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

13. Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában
14. Mária Terézia és II. József reformjai
15. A nemzetiszocialista Németország
16. Az Európai Unió főbb szervei és működésük

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

17. A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése
18. A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
19. A területi revízió lépései, Magyarország hadba sodródásának folyamata a második világháborúban
20. Az 1956-os forradalom okai és céljai, a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a megtorlá
 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!