Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Révai Alapítvány


A Révai Miklós Gimnáziumban igen komoly hagyományai voltak már a századelőn is a tehetséggondozásnak, a jóképességű, ambíciózus tanulók szellemi, erkölcsi és anyagi támogatásának. Az akkori alapítványi számlákra befutott összegek jelentős hányadát a kiugróan tehetséges, de kevésbé tehetős diákok tandíjának elengedésére, mérséklésére és ösztöndíjak adományozására fordították. A jelentősebb tanulói teljesítményeket a tanév végi ünnepélyeken pénzjutalom odaítélésével is támogatták. Az ilyen akciók buzdító hatása aligha vonható kétségbe. Ezt a jó és ösztönző hagyományt is hivatott az alapítványunk szolgálni.
 
Támogatott területek:
  • tehetséggondozás
  • idegen nyelvek hatékony tanítása
  • az informatika oktatás fejlesztése
  • diákönkormányzat
  • diáksportmozgalom
  • iskolai könyvtár fejlesztése
 
Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi, természetes, vagy jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel rendelkező társasága, ha az alapítvány céljával egyetért, és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. Az elfogadásról az alapítvány kuratóriuma dönt.

A befizetett adó egy százalékával a Révai Miklós Alapítvány is támogatható az alábbi adószámon: 19112446-1-08 A Révai Miklós Alapítvány bankszámlaszáma: 10200249-33073929

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!