Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Öt évfolyamos képzés


Ötévfolyamos képzés
 

1. Arany János Tehetséggondozó Program (18 fő), tagozatkód: 0005

A programba jelölhető valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diák.

A 2024-25 tanévre vonatkozó felhívás és mellékletei itt érhetők el: AJTP felhívás 2023


A hátrányos helyzet megítélésének szempontjai:
Az alább felsorolt feltételek közül egynek kell teljesülnie
A pontos feltételek a program pályázati leírásában olvashatóak
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
  • a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy
  • a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult vagy
  • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy vagy
  • lakóhelye kedvezményezett településen van vagy
  • ötezer fő alatti lakóhelye települési támogatásban részesül.
Az ötéves program első, előkészítő–gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kis csoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók művészeti, természet- és társadalomtudományos ismereteit speciális programok keretében gazdagítjuk, és biztosítani tudjuk a magas színvonalú sportolás lehetőségét is. A programban résztvevők az előkészítő évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak.
A programban tanulásmódszertan és drámajáték foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, és egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában.
A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező.
A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít. Ehhez csatlakozhatnak (nem kötelező) a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással. A tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJTP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft/hó, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 4,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 4,31 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,71 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap
 

A programba pályázni kell!

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amely letölthető iskolánk (www.revai.hu) honlapjáról. A pályázat beadási határideje: 2023. december 8.
A pályázatot a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium címére kell küldeni (9021 Győr, Jókai út 21.).

Pályázati egységcsomag letöltése.

A tanulók központi írásbeli vizsgán vesznek részt, amelyre 2023. november 30-ig kell jelentkezni. A pályázónak ezt a jelentkezési lapot is az iskolánkba kell benyújtania! A programba jelentkező tanulóknak az írásbeli vizsgát iskolánkban kell teljesíteniük! Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén január 30. (kedd) 14 óra.
2024. február 9-ig értesítjük a pályázókat az elért eredményről.

 

A felvételi pontok számítása:
  • Hozott pont: 50 [magyar nyelv és irodalom (együtt), matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi eredménye].
  • Központ írásbeli vizsga eredménye: 50–50 pont.
  • Képességvizsgáló teszt: 50 pont (figyelem, emlékezet, kombinatív készség).
  • A hátrányos helyzetű tanulók összes pontszámát 1,1-szeres értékkel növeljük. A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

 

2. Idegen nyelvi előkészítő (18 fő), tagozatkód: 0006

Az idejáró diákok a hagyományos 4 folyamos képzés előtt egy évig speciális felkészítésben részesülnek. Az előkészítő évben kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek (angol 12 óra/hét, német 6 óra/hét) és az informatika. A későbbiek során is magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelveket.

A felvételi pontok számítása:
Szerzett pontok: 150 pont. Magyar nyelv és irodalom felvételire 100, matematikára 50 pont. Szóbeli felvételi nincs.

Jelentkezés, felvételi eljárás és nyílt nap: azonos a 4 évfolyamos képzéssel.

 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!