Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Négy évfolyamos képzés


Négyévfolyamos képzés
Egységesen elmondható, hogy az első két évben az osztálytípusnak megfelelő tantárgyakból van emelt szintű képzés, az utolsó két évben a diákok választásuk alapján vesznek részt emelt vagy középszintű érettségire való felkészítésen. Iskolánk minden tantárgyból tudja biztosítani az eredményes emelt szint eléréséhez szükséges feltételeket. Diákjaink számára minden évfolyamon szakköri foglalkozásokat indítunk, hogy az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból még mélyebb ismereteket szerezhessenek.
 

1. Idegen nyelvi képzés (32 fő), tagozatkód: 0001

Azokat várjuk elsősorban az idegen nyelvi osztályba, akik úgy gondolják, hogy számukra mindkét nyelv fontos lesz, illetve akiknek jogi, államigazgatási, gazdálkodási, kereskedelmi, bölcsész vagy ezekhez hasonló terveik vannak. Az idejáró diákok az angol és a német nyelv tanulásához kapnak többletórákat (mindkét nyelvből 5 óra/hét). Az angol és a német nyelvet haladó és kezdő csoportbontásban sajátíthatják el, melyet szintfelméréssel állapítanak meg kollégáink.
 

Matematika–angol nyelvi képzés (32 fő), tagozatkód: 0002

Ajánljuk az osztálytípust azoknak, akik közgazdasági jellegű, kereskedelmi, vendéglátó-ipari pályára készülnek, illetve nincs határozott továbbtanulási elképzelésük, de fontos számukra a biztos idegen nyelvtudás és a matematika. Ebben az osztályban a matematikát és az angol nyelvet tanítjuk emelt óraszámban (heti 5 óra) A  nyelvet haladó és kezdő csoportbontásban sajátíthatják el, melyet szintfelméréssel állapítanak meg kollégáink. A német nyelvet alap óraszámban tanítjuk az angol mellett.
 

3. Reál jellegű képzés (32 fő), tagozatkódok: 0003, 0004

Ebbe az osztályba azoknak célszerű jelentkezni, akik mérnökök, matematikusok, fizikusok, informatikusok szeretnének lenni, illetve akik orvosi, tanári, agrár, biológus, kémikus, vegyész, gyógyszerész pályák iránt érdeklődnek, vagy egyszerűen csak szeretik a természettudományokat. A két idegen nyelv az angol és a német, amit az év eleji felmérésnek megfelelően csoportbontásban tanulnak a tanulók.

a) Matematika–fizika (16 fő), tagozatkód: 0003
Itt a matematikát, a fizikát és az informatikát tanulják magasabb óraszámban a tanulók.

b) Biológia–kémia (16 fő), tagozatkód: 0004
Ebben a csoportban a biológiát és a kémiát tanulják magasabb óraszámban a tanulók.
 

Jelentkezés és felvételi eljárás:

A tanulók a felvételi eljárást megelőzően központi írásbeli vizsgát írnak. Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45 perc. Tartalma: matematika, magyar nyelv és irodalom. Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén január 30. (kedd) 14 óra. Az írásbeli vizsgára 2023. november 30-ig kell jelentkezni.
Az írásbeli vizsga eredményét 2024. február 9-ig hozzuk nyilvánosságra.
Az eredmény ismeretében az általános iskolai tanuló 2024. február 21-ig jelentkezhet iskolánkba az általános iskolában kitöltött hivatalos jelentkezési lapon.

A felvételi pontok számítása:

Hozott pontok: minden tagozatra egységesen 100 pont. A 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatainak kétszerese.
Szerzett pontok: 150 pont. Az idegen nyelvi képzés esetében magyar nyelv és irodalom felvételire 100, matematikára 50 pont. A többi képzéstípusnál fordítva.
Szóbeli felvételi nincs.
Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulóknak tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.
 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!