Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.F


IRODALOM

1.témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

1. Petőfi Sándor forradalmi lírája

2. Arany János balladaköltészete
3. Jókai Mór: Az aranyember
4. Vörösmarty Mihály bölcseleti lírája
5.Mikszáth Kálmán: A jó palócok
6. Ady Endre szerelmes versei
7. Babits filozofikus költészete
8. Kosztolányi számvetésversei
9. József Attila szerelmes versei
10. Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

2. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
11. A Lilla-ciklus sokszínűsége Csokonai lírájában


3.témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők
12. Szabó Lőrinc bölcseleti lírája

13. Radnóti Miklós Bori notesze

4.témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból
14. Kovács András Ferenc költői karaktere


5. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
15. Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés


6. témakör: Művek a világirodalomból
16. Homérosz: Odüsszeia

17. Balzac: Goriot apó
7.témakör: Színház és dráma


18. Karakterek Az ember tragédiájában
19. Szophoklész: Antigoné

8.témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom
20. Weöres Sándor költői karaktereMAGYAR NYELV

            1.A kommunikáció
1. A kommunikáció fogalma és tényezői
2. A kommunikációs funkciók
3. A metakommunikáció

2.A magyar nyelv története
4. A magyar nyelvtörténet korszakai
5. Nyelvrokonaink
6. Jövevényszavak a magyar nyelvben

3.Ember és nyelvhasználat
7. Az életkorok szerinti nyelvhasználat
8. Szakmaiság és tudományosság a hivatásszerű nyelvhasználatban

4.A nyelvi rendszer
9. A hangtörvények
10. A mondatfajták

5.A szöveg
11. A szöveg szerkezete
12. Szóbeli és írásbeli szövegtípusok
13. Közéleti szövegfajták

6.A retorika alapjai
14. Kommunikációs funkciók a szónoki beszédben
15. A szónoki beszéd felépítése
16. Szónoki műfajok az iskolában

7.Stílus és jelentés
17. A társalgási stílusréteg
18. A szakmai-tudományos stílusréteg
19. Hivatalos stílus

8.Digitális kommunikáció
20. Digitális kommunikáció a mindennapi nyelvhasználatban
 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!