Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.E


IRODALOM

1.témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők1. Petőfi Sándor ars poeticái
2. Arany János balladaköltészete
3. Jókai Mór: Az aranyember
4. Vörösmarty Mihály bölcseleti lírája
5.Mikszáth Kálmán: A jó palócok
6. Ady Endre szerelmes versei
7. A halál tematikája Babits költészetében
8. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
9. Anya-motívumok József Attila versiben
10. Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

2. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
11. A Lilla-ciklus sokszínűsége Csokonai lírájában


3.témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők
12. Tóth Árpád költészetének impresszionista eszközei

13. Örkény István: Egyperces novellák

4.témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból
14. Kovács András Ferenc költői karaktere


5. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
15. Tóth Krisztina szerelmi lírája     


6. témakör: Művek a világirodalomból
16. Az orosz realizmus

17. Thomas Mann elbeszélései         

7.témakör: Színház és dráma
 18. Karakterek Az ember tragédiájában

19. Ibsen: Nóra  

8.témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom
20. Radnóti Miklós Bori noteszeMAGYAR NYELV

            1.A kommunikáció

1. A kommunikáció fogalma és tényezői
2. A kommunikációs funkciók
3. A metakommunikáció

2.A magyar nyelv története
4. A magyar nyelvtörténet korszakai
5. Nyelvemlékeink

3.Ember és nyelvhasználat
6. Az életkorok szerinti nyelvhasználat
7. Rétegnyelvek
8. A leggyakoribb nyelvhasználati hibák

4.A nyelvi rendszer
9. Toldaléktípusok
10. Az ige
11. A mondatfajták

5.A szöveg
12. Szövegtípusok
13. A szöveg szerkezete

6.A retorika alapjai
14. A szónoki beszéd felépítése
15. A szónoki beszéd hatáskeltő eszközei

7.Stílus és jelentés

16. Jelentéstani alapfogalmak
17. A szakmai-tudományos stílusréteg
18. A hivatalos nyelv
19. A szóképek fajtái

8.Digitális kommunikáció
20. Digitális kommunikáció a mindennapi nyelvhasználatban
 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!