Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Országos kompetenciamérés


Története
A magyar közoktatás országos mérési rendszere a 2001-es évben 5. és 9. évfolyamon indult, a felmérés ősszel zajlott. A 2002/2003-as tanévben a mérés átkerült a 6. és 10. évfolyam végére. Ez utóbbiakhoz csatlakozott 2004-ben a 8. évfolyam is, így alakult ki a mai mérési rend. Az évfolyamváltáshoz a tartalom változása is igazodott, de a felmérés mérési területei nem változtak.

Olvasás-szövegértés
Bizonyított tény, hogy a diákok iskolai teljesítményét, tanulási sikereit, kudarcait és ebből következően önbizalmát is befolyásolja, hogy hogyan tudnak különböző felépítettségű szövegeket megérteni, hogyan tudják megtalálni a szövegben lévő fontos információkat, hogyan képesek átlátni az összefüggéseket. Ahogy a világban minden egyre összetettebb lesz, annál inkább szükség van arra, hogy az írás és olvasás képességét minél hatékonyabban tudjuk használni.

Matematika
A jelen emberének olyan jellegű matematikai műveltségre van szüksége, amely segíti őt egy gyorsan változó világban. A hozzáférhető információk száma viharos gyorsasággal emelkedik, és alapvető érdeke mindenkinek, hogy eredményesen kezelje, értelmezze ezt az információdömpinget. Fontos, hogy a diákok a különböző helyeken jelentkező matematikai jellegű feladatokat mennyire tudják értelmezni, önállóan formalizálni, illetve megoldani.

A kompetenciamérés iskolai és személyes eredményei azt próbálják jelezni, hogy az előbb megfogalmazott elvárásoknak mennyire képes megfelelni az intézmény, illetve az egyes tanuló. Személy szerint azt is gondolom, hogy a kompetenciamérés eredményei megmutatják, milyen adottságokkal rendelkezünk. Természetesen nem tudják mérni azokat a fontos tulajdonságainkat, amelyek emellett elengedhetetlenek ezek kibontakoztatásához.
    
A következőkben összefoglalom iskolánk mutatóit. Évek, évfolyamok és területek szerint sorolom fel a rendelkezésre álló adatokat. Kezdetben a skálák átlagos országos mérőszámait 500 pont körül, míg 2011-től 1600 pont körül határozták meg. 2005-ben nem volt mérés, az előtte levő adatokat pedig ilyen módon nem hasonlították össze, ezért én is csak 2006-tól részletezem ezeket.

Összegzés
Az iskola mutatóit elemezve megállapíthatjuk, hogy más eredményeinkhez hasonlóan is jó pozícióban vagyunk. Megnyugtató, hogy itt is kiderül, diákjaink jó képességűek, valamint, hogy komolyan vették a feladatlapok kitöltését. Talán ennél is jobb adat, ha a családi háttérindexeket is megvizsgáljuk, ahol az látható, hogy az elvárt eredményhez képest minden évben jobban teljesítettek tanulóink. A legutóbbi kiértékelésekkor a 10. osztályosok méréseit már hozzá lehetett hasonlítani a 8. osztályban elért mérési eredményeikhez. Különös örömmel tölt el, hogy ezen összevetés alapján szinte mindenkinél jobb pontszámok adódtak, mint a régi módszer alapján számított elvárt érték. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az úgynevezett hozzáadott érték alapján is kiemelkedően jól szerepelt iskolánk tanári és tanulói közössége.

Horváth Péter
igazgató


Az alábbi dokumentumban az elmúlt évek kompetenciaméréseinek eredményeit olvashatja.

 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!