Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Földrajz szóbeli témakörök


Szóbeli témakörök, NAT 2020 

"A" változat (projekt nélkül)

Természetföldrajz témakörök
 1. A térbeli tájokozódás alapja: a térkép
 2. Naprendszer, bolygónk kozmikus környezete
 3. A Föld gömbhéjas szerkezete, a belső erők és ezek következményei
 4. A Földet felépítő kőzetek felismerése, jellemzése, csoportosítása, ezek megjelenése hazánk területén
 5. A vízburok jellemzői, környezeti veszélyei (felszín alatti, felszíni vizek, tengervíz, stb.)
 6. A légkör jellemzői, környezetei veszélyei (összetétele, szerkezete, felhő- és csapadékképződés, stb.)
 7. A szoláris és valódi földrajzi övezetesség kialakulása és azok jellemzői (egyenlítői, mérsékelt és hideg övezet)
 8. Európa természetföldrajzi jellemzői, éghajlata, kialakulása
 9. Ausztrália, Ázsia és Amerika természetföldrajzi jellemzői, éghajlata, felszíne, ásványkincsei
 10. Hazánk természetföldrajza (éghajlat, felszíni és felszín alatti vizek, növény- és állatvilág, nagytájaink kialakulása, ásványkincsek és energiahordozók)

Társadalom földrajz témakörök
 1. Magyarország gazdasági szerkezete, az egyes ágazatok jellemzői, kialakulásukat befolyásoló tényezők és térbeli elhelyezkedése (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások)
 2. Magyarország gazdasági helyzete, térbeli elhelyezkedése és külkereskedelmi jellemzői
 3. A Kárpát-medence etnikai, vallási térszerkezete, a magyarság helyzete
 4. Európa regionális fejlettségi különbségei, integrációs folyamatok kialakulása és jellemzői napjainkban (magterületek, Európai Unió működése és intézményei)
 5. Népesedési szakaszok és folyamatok a Földön és hazánkban a 18. századtól napjainkig
 6. Településföldrajzi fogalmak, települések fejlődési folyamatai általánosan és hazánk területén  (városok, falvak, urbanizáció, agglomeráció, városi funkciók, stb.)
 7. A hagyományos és modern iparágak jellemzése, gondjainak és átalakulásának a bemutatása (pl.: Ruhr-vidék, Németország keleti-nyugati fejődési eltérései, stb.)
 8. A világ centrumtérségeinek gazdasági jellemzése, a természeti és társadalmi adottságok tükrében (Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, Japán)
 9. Az emberiség globális kihívásai a XXI. században (éhezés-élelmezés, vízhiány)
 10. Nemzetközi szervezetek tevékenysége, szerepkörük bemutatása (ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, IMF, IBRD, OECD, Green Peace, Nemzetközi Vöröskereszt)
 11. A pénz, az értékpapírok és a monetáris világ, a bankok működése, a gazdasági fejlettség mérésére szolgáló mutatók értelmezése, a globalizáció kialakulása, hatása a mindennapokra
 12. Összetett környezeti problémák értékelése konkrét példákon keresztül (levegő, víz, talaj)
 13. DK- és DNY-Ázsia országinak gazdasági és fejlődési egyediségei


"B" változat (projekt és szóbeli tétel)
 
A projektmunka témáját a vizsgázó a vizsgajelentkezés leadása előtt a projektmunkát segítő szaktanárral (a továbbiakban: konzulens szaktanár) egyezteti. A projektmunka témáját a konzulens szaktanár hagyja jóvá. A projektmunka konzulens szaktanár által jóváhagyott témáját a jelentkezőnek a vizsgajelentkezéshez csatolnia kell.
 
 1. Tájékozódás a térképen és a térképpel
 2. A Föld és mozgásai, a tengely körüli forgás és a Nap körüli keringés következményei
 3. A kőzetek csoportosítása, felismerése, felhasználásuk bemutatása
 4. A levegő felmelegedése és a felmelegedést, lehűlést befolyásoló tényezők bemutatása
 5. A felhő- és csapadékképződés, a csapadék gazdasági jelentősége
 6. A levegő szennyezése, a megelőzés lehetőségei
 7. Az éghajlatváltozás okai, természeti és társadalmi-gazdasági következményei
 8. A víz gazdasági jelentősége
 9. A vízburok folyamataihoz kapcsolódó veszélyhelyzetek, a felkészülés és a védekezés lehetőségei
 10. Geoszférák kölcsönhatásai: a forró és mérsékelt övezet problémái
 11. A nagyvárosi élettel járó környezeti és társadalmi problémák, illetve azok megoldási lehetőségei
 12. A transznacionális vállalatok
 13.  A globalizáció mindennapi életünkre gyakorolt hatásai
 14. A mindennapokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatok
 15. Az energiahordozók csoportosítása, környezetre gyakorolt hatásuk értékelése
 16. A hulladékgazdálkodás jelentősége, a hulladékok újrahasznosításának lehetőségei
 17. A lakóhely (és a vármegye) természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságai, környezeti állapota
 18. Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a környezet védelme érdekében
 19. Az élelmiszerek előállításának és fogyasztásának területi ellentmondásai, környezeti következményei
 20. Győr turisztikai, kulturális helyzetének értékelése
A vizsgaleírás részletesen az OH honlapján olvasható.


 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!