Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Federmayer István


Federmayer István 1924 - 2010

„ … kincseket gyűjteni s vágyni balga
címre sosem tudtam …
Mind, mi anyag csak, változik, így hát semmi
se tartós,
Csak ami szellemi mű, élte csak annak örök.”
 
Federmayer István egész életét a győri Révai Miklós Gimnáziumhoz való tartozás és kötődés jellemezte. 1935-ben kezdte tanulmányait az intézményünkben, majd 1950-ben már mint magyar-latin szakos tanár tért ide vissza. s egyetlen munkahelyéről igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba 1988-ban. 1995-tő a Széchenyi István Egyetem jogi karának oktatója volt. Az Ő kezdeményezésére alakult meg a Révai Baráti Kör, melynek először titkára, később – egészen 82 éves koráig – az elnöke volt. Pista bácsi már nyugdíjasként kezdett el behatóbban foglalkozni Révai Miklós életével és munkásságával. A kutatás eredményeképpen egymást követték nyomtatásban megjelent cikkei, könyvei. Elsőként egy Révai-életrajz 2000-ben, majd 2007-ben – az európai hírű nyelvész halálának 200. évfordulója alkalmából – Révai latin nyelvű verseinek fordítása. Még ugyanebben az évben egy újabb kötete, A velünk élő ókor címmel látott napvilágot, amely nemcsak a „beavatottaknak” szóló, érdekes, kultúrtörténeti magyarázatokkal fűszerezett görög-latin szófejtésgyűjtemény. 2009-ben Győr városa a Tanár Úrnak munkásságáért Pro Urbe-díjat adományozott. A kitüntetést Pista bácsi megromlott egészségi állapota miatt felesége, Éva néni vette át. A legutolsó, Révai Miklós és Paintner Mihály levelezésével foglalkozó munkája már csak posthumus jelent meg 2011-ban.

Művei:
 
  • 1998 Jaurinum redivivum / Győr visszafoglalása; latinból ford. Geréb Lászlóval. Győr.
  • 2000 Révai Miklós élete és munkássága. Győr.
  • 2007 Révai Miklós latin versei. Válogatás a Latina és Carmina quaedam című kötetekből (ford., jegyz.)
  • 2007 A jelen lévő ókor
  • 2009 Antik eredetű kifejezések joghallgatók számára.
  • 2011 Isten áldjon még egyszer!. Révai Miklós és Paintner Mihály levelezése, 1782. április 18–1806. március 14. Győr. (szerk., szöveggond., bev. Nemesné Matus Zsanett)

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!