Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Tájékoztató a beiratkozáshoz


2023.05.24.
T Á J É K O Z T A T Ó
a beiratkozáshoz


1. Beiratkozás: 2023. június 22-én 9.00–12.00, 15–17.00 között a díszteremben osztályonként.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt. A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül. Bővebben lásd „Felhasználói útmutató – Beiratkozás Tankerületi Központ fenntartásában működő középfokú intézménybe.pdf”.

ONLINE ADATBEKÜLDÉSI LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS ELŐTT

A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2023. június 14–21. között lesz lehetősége a szülőknek/törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével.

Az adatbeküldés lehetséges módjai:
  • Gondviselői jogosultsággal történő belépéssel
A szülő/törvényes képviselő az általános iskolában kapott gondviselői azonosítójával és jelszavával tud bejelentkezni az általános iskola KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületére. Az „Ügyintézés indítása” menüpont „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügyet választva a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a beiratkozás felületére, amelyeket a szülőknek/törvényes képviselőknek le kell ellenőrizniük, szükség esetén módosíthatják azokat.
  • Ideiglenes regisztráció segítségével
A szülő vagy más törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügy kiválasztását követően ideiglenes regisztráció segítségével tud belépni a beiratkozás felületére.

A TANULÓ AZONOSÍTÁSA
Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen ki tudja választani azt az intézményt, amelybe a gyermeke felvételt nyert. A középfokú intézménybe történő beiratkozás felületén a megadott oktatási azonosító, név, születési hely és idő alapján a szoftver megkeresi a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerében a tanulót. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő vagy más törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő az adatokat helyesen adta meg, de a rendszer továbbra is az adatok pontosítására vonatkozó figyelemfelhívó üzenetet jelenít meg, kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő vegye fel a kapcsolatot Kövesdiné Varga Ibolya iskolatitkárral (96/526-040/53-as mellék). A szülők/törvényes képviselők csak abba a középfokú intézménybe tudják beíratni a gyermeküket, amely intézménybe a gyermek felvételt nyert.
 
DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGE
A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozással összefüggő dokumentumok feltöltésére, azonban a tanuló személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát, a diákigazolványhoz igényelt NEK azonosítót tartalmazó lap eredeti példányát a beiratkozás napján személyesen be kell mutatni ill. leadni (bővebben lásd alább a „2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok” részt).

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor a kizárólag a honlapunkról letölthető „Beiratkozó lap” kitöltött, aláírt példányát és az alább felsorolt dokumentumokat kell leadni.
 
2.  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • Beiratkozó lap kitöltve (a honlapunkról letölthető)
  • A tanuló személyi igazolványa (eredeti + 1 db fénymásolat)
  • A tanuló lakcímkártyája (eredeti + 2 db fénymásolat)
  • A tanuló TAJ kártyája (eredeti + 1 db fénymásolat)
  • A Kormányablakokban a diákigazolványokhoz igényelt NEK azonosítót tartalmazó lap (eredeti)
  • A tanuló általános iskolai bizonyítványa (eredeti, az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, mert a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell)
A tanulót beíratni a szülő/törvényes képviselő személyesen, vagy akadályoztatása esetén közeli hozzátartozója révén tudja. (Amennyiben közeli hozzátartozó íratja be, rendelkeznie kell a szülő/törvényes képviselő által adott meghatalmazással.)
3.  A beiratkozáskor lehetőség nyílik tanulói biztosítás megkötésére.
4.   A beiratkozással egyidejűleg az iskolában füzetvásár van. Javaslatunk alapján összeállított füzetcsomagot lehet venni. A füzeteket mindenki önállóan vásárolja meg, semmilyen előírás nincs, de célszerű néhány vastagabb (spirál) füzetet is venni.
5.  Táborozási tájékoztató, befizetési lehetőség szintén a díszteremben.
6.  Tanévnyitó ünnepélyünk időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló jogszabály megjelenését követően honlapunkon (www.revai.hu) tesszük közzé.
7. A tankönyvek nagy részét – a nyelvkönyvek kivételével – a diákok az első tanítási napon vehetik át.


Győr, 2023. május 23.


                                                                                                                Horváth Péter
                                                                                                               intézményvezető 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!