Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Tájékoztató a beiratkozáshoz


2022.05.04.
T Á J É K O Z T A T Ó
a beiratkozáshoz


1. Beiratkozás: 2022. június 22-én 9.00–12.00, 15–17.00 között a díszteremben osztályonként.
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt. A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

ONLINE ADATBEKÜLDÉSI LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS ELŐTT

A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15–20. között lesz lehetősége a szülőknek/törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével.

Az adatbeküldés lehetséges módjai:
  • Gondviselői jogosultsággal történő belépéssel
A beiratkozással összefüggő ügyintézés a KRÉTA Szülőknek applikációból nem kezdeményezhető, a beiratkozás kizárólag a KRÉTA rendszer webes felületéről indítható! A szülő/törvényes képviselő az általános iskolában kapott gondviselői azonosítójával és jelszavával tud bejelentkezni az általános iskola KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületére. Az „Ügyintézés indítása” menüpont „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügyet választva a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyeket a szülő/törvényes képviselő le tud ellenőrizni, és szükség esetén módosíthatja, kiegészítheti azokat.
  • Ideiglenes regisztráció segítségével
A szülő vagy más törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.ekreta.hu/) a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügy kiválasztását követően ideiglenes regisztráció segítségével tud belépni a beiratkozás felületére.

A TANULÓ AZONOSÍTÁSA
Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen ki tudja választani azt az intézményt, amelybe a gyermeke felvételt nyert. A középfokú intézménybe történő beiratkozás felületén a megadott oktatási azonosító, név, születési hely és idő alapján a szoftver megkeresi a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerében a tanulót. (A tanuló oktatási azonosítója a diákigazolványon szereplő 7-essel kezdődő 11 számjegyből álló azonosító.) Amennyiben a rendszer megtalálja a tanulót, akkor fogadja a szülő vagy más törvényes képviselő által beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő vagy más törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő az adatokat helyesen adta meg, de a rendszer továbbra is az adatok pontosítására vonatkozó figyelemfelhívó üzenetet jelenít meg, akkor kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő vegye fel a kapcsolatot Kövesdiné Varga Ibolya iskolatitkárral (96/526-040/53-as mellék). A szülők/törvényes képviselők csak abba a középfokú intézménybe tudják beíratni a gyermeküket, amely intézménybe a gyermek felvételt nyert.
DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGE
A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az elektronikus ügyintézés során a rendszer által létrehozott dokumentumokat kinyomtassák, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltsék a beiratkozás felület „A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény felületére.
A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor a kizárólag a honlapunkról letölthető „Beiratkozó lap” kitöltött, aláírt példányát és az alább felsorolt dokumentumokat kell leadni.


2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
    - Beiratkozó lap kitöltve (a honlapunkról letölthető)
    - A tanuló személyi igazolványa (eredeti + 1 db fénymásolat)
    - A tanuló lakcímkártyája (eredeti + 2 db fénymásolat)
    - A tanuló TAJ kártyája (eredeti + 1 db fénymásolat)
    - A Kormányablakokban a diákigazolványokhoz igényelt NEK azonosítót tartalmazó lap (eredeti)
    - A tanuló általános iskolai bizonyítványa (eredeti, az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, mert a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell)

A tanulót beíratni a szülő/törvényes képviselő személyesen, vagy akadályoztatása esetén közeli hozzátartozója révén tudja. (Amennyiben közeli hozzátartozó íratja be, rendelkeznie kell a szülő/törvényes képviselő által adott meghatalmazással.)

3. A beiratkozáskor lehetőség nyílik tanulói biztosítás megkötésére.

4. A beiratkozással egyidejűleg az iskolában füzetvásár van. Javaslatunk alapján összeállított füzetcsomagot lehet venni. A füzeteket mindenki önállóan vásárolja meg, semmilyen előírás nincs, de célszerű néhány vastagabb (spirál) füzetet is venni.

5. Gólyatábor tájékoztató, befizetési lehetőség szintén a díszteremben.

6. Tanévnyitó ünnepélyünk 2022. szeptember 1-jén 8 órakor lesz (alkalomhoz illő öltözékben: fiúknak sötét,
hosszú nadrág, fehér ing, lányoknak: sötét szoknya v. hosszú nadrág, fehér blúz).

7. Az ünnepélyt követően kerül sor az osztályfőnöki órára, melynek témái:
     – óra- és teremrend ismertetése
     – házirend megbeszélése
     – menzával kapcsolatos ügyek tisztázása
    A tanévnyitóra táskát és jegyzetfüzetet kell hozni. A 4. órától órarend szerinti tanítás.

8. A tankönyvek nagy részét – a nyelvkönyvek kivételével – a diákok az első tanítási napon (szeptember 1.) vehetik át.

Győr, 2022. május 4.
Horváth Péter
intézményvezető


 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymultú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!