Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Levelezés Levelezés Kréta

Tájékoztatás a félév eseményeiről


2021.02.06.
Szülői értekezlet - 2021.02.05.

Tisztelt Szülők!


Sajnos a vírushelyzet most sem engedi meg, hogy személyesen találkozzunk, ezért csak ilyen módon tudok tájékoztatást adni az elmúlt félév eseményeiről, illetve a ránk váró feladatokról.

Először is szeretném megköszönni az együttműködést, a hozzánk érkező jelzéseket, a véleményeket, amelyek egy része megerősíti a tevékenységünket, másik része felhívja a figyelmünket, hogy mi az, amire még jobban figyelnünk kell. Különleges helyzetben vagyunk mi is. Új rendszerben kell tanítani immár nagyjából három hónapja. Igyekszünk megtenni, amit tudunk, de azt is érezzük, hogy a digitális oktatás ilyen hosszú időn keresztül nem tudja helyettesíteni a jelenléti tanítást-nevelést. Főként nem tudja pótolni mindazokat az élményeket, amelyek ebben a korban oly fontosak a gyerekek számára. A társaságot, a közösséget, a barátságokat. A vélemények személyes kicserélését, a szóbeli kommunikációt. Az iskolai rendezvények többsége is elmarad. Az örök élményt jelentő, és az iskola mindennapjait is kicsit átformáló diákigazgató- választás sem lehet a megszokott formában. Legnagyobb hátrány a végzősöket éri, akiknek így sokkal nehezebb készülni az érettségire, másfelől az utolsó néhány hónap hagyományainak megélése sem lehet teljes.

A nevelőtestülettel közösen ezért azt a döntést hoztuk, hogy lehetőséget adunk érettségi előtt álló 12. évfolyamosainknak, hogy a záróvizsgára való eredményesebb felkészülés miatt, ettől a héttől önkéntes alapon, heti két nap visszatérhetnek az iskolába, természetesen fokozottan betartva a biztonsági szabályokat. Az előző heti tapasztalataink alapján majdnem mindenki élt is ezzel a lehetőséggel. Akik nem tudnak bejönni, ők megkapják a tananyagot, illetve a kialakuló tanulópárok tudják segíteni egymás munkáját. Az érettségire való jelentkezés rendben zajlik, reméljük, hogy az alsóbb évfolyamosok által tervezett előrehozott érettségik is megrendezésre kerülhetnek majd. Tudjuk, hogy komoly felelősség leadni az érettségi és felvételi jelentkezési lapokat. Alaposan meg kell fontolni, hogy miből, milyen szinten jelentkezzenek az érettségire. Kérem, ha bármilyen kérdésük lenne ezzel kapcsolatban, forduljanak bizalommal az osztályfőnökhöz vagy az érettségi tárgyat tanító kollégához.
 
A félév legfontosabb statisztikai adataiból és az osztályozó értekezleten az osztályfőnökök és a szaktanárok által elmondottak alapján az induló évfolyamok eddigi eredményei a körülmények ellenére nagyon biztatóak, de természetesen mindenhol lehet javítani még az eddigi munkán, hozzáálláson. Az új tanítványainkban is folyamatosan tudatosítani kell, hogy a hosszabbtávú eredményeknek a képesség mellett szükséges feltétele különösen most a rendszeres tanulás, a jól felépített napirend. Az otthoni önálló munka, a folyamatos készülés nélkül tartós sikert nem lehet elérni sem a képességek fejlesztésében sem a konkrét ismeretek elsajátításában.  
       
Ezek után nézzük meg, hogy tanulóink hogyan is szerepeltek a számadatok tükrében (bár a magatartás és a hiányzás azért nehezebben értelmezhető):
 • a félév átlaga: 4,73;
 • a 9.: 4,7; a 10.: 4,63; a 11.: 4,74; és a 12.: 4,73 lett.
 • a legjobb átlagot elérő osztályok: 11.E - 4,9; 9.Ny, 12.B, 11.C - 4,83; 7.F, 9.C - 4,82; 12.D - 4,81; 9.F - 4,8
 • diákjaink összességében 332 dicséretet kaptak a féléves teljesítményükért, 174 tanuló lett kitűnő;
 • a magatartás átlaga 4,84, míg a szorgalomé 4,54 volt;
 • egy főre 26 óra hiányzás jutott,
 • a két felső évfolyamból 95-en összesen 154 tantárgyi jelentkezést adtak le az OKTV-re és közülük 39 dolgozat megírója kerülhetett a 2. fordulóba; Bagó Anna 12.F és Jánosik Máté 11.F osztályos tanuló 4 tárgyból is továbbjutott;

A számok alapján az előző évekhez hasonló félévet zártunk. Tapasztaljuk, hogy diákjaink nagyobbik része a nehézségek ellenére sikeresen helytáll a digitális oktatásban is. Ismételten hangsúlyozom, hogy ebben a rendszerben sokkal nagyobb a diákok felelőssége, nagyobb erőfeszítéseket kell tenni egyes anyagrészek megértése miatt. Ellenben sokszor a haszon is nagyobb, hiszen kialakulhatnak olyan készségek, amelyek a későbbiek során nagyon hasznosak lehetnek.

Sajnos az is látszik, hogy diákjaink egy része távol az iskolától kevésbé motiválható, nem jelentkezik be az online órára, nem küldi be a kitűzött feladatokat. Ezt jelezzük a szülőknek is, és kérem az együttműködést a probléma megoldásában.
 
A szokásos 2. félévi teendők közül szeretném kiemelni a 10. és 11. évfolyam jövő évi fakultációs jelentkezését. Kérem, mindenki alaposan beszélje meg otthon, hogy mik legyenek a választott tantárgyak. A választás egy tanévre szól és csak nagyon indokolt esetben lehet kérelmezni az első félév végén a módosítást.
 
Miközben tanítványaink nem lehettek itt, az iskola felújításán dolgozók befejezték a munkálatokat. Örömmel tájékoztatom Önöket is, hogy:
 • az udvar felőli homlokzat teljes egészében megújult,
 • az új épület szintén külső szigetelést kapott,
 • az új épület tantermeinek ablakára elektromosan irányítható árnyékoló rendszer került,
 • az új épület tetejére napelemeket tettek,
 • a régi épület padlását szigetelték.
Ezen túlmenően a Révai Alapítvány támogatásával további termek lambériázására és festésére került sor. A tankerület segítségével elkezdődött az új épület termeiben a padló csiszolása és lakkozása. Tényleg már csak a diákjaink hiányoznak, akiket már nagyon várunk vissza.

Végezetül arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha más irányban nincs elkötelezettsége, akkor az adójának 1%-val támogassa a Révai Alapítványt, amely hozzájárul a diákok versenyekre való utazásaihoz, az év végi jutalmazásokhoz, és iskolai feltételek javításához.

A további részletekről kollégáim tájékoztatják Önöket, jó egészséget, és eredményes évet kívánok Mindenkinek!


                                    Horváth Péter
                                        igazgató
 
Győr, 2021. február 5.


 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymultú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!