Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Korábbi tanárok


"Mint volt diák, szabadjon hálával adóznom az összes egykori és jelenlegi diák nevében a Révai Miklós Gimnázium valamennyi volt tanárának és jelenlegi oktatóinak az önzetlen, fáradságos munkáért, amellyel nemcsak a szaktárgyak ismereteit oltották belénk, hanem megtanítottak bennünket emberségre, a munka megbecsülésére, a haza szeretetére. Észrevették tanítványaikban a tehetséget - legyen az sport, művészeti hajlam, vagy éppenséggel politikusi véna -, fejlesztették azt, segítve ezzel, hogy a rátermettek nemcsak az iskolának, hanem különböző szakterületeken Győr városának, Győr-Moson-Sopron megyének, az országnak is kiválóságai legyenek, sőt sok esetben az egész világra szóló hírnevet is szerezzenek."
 
Prof. Dr. Fehér János az iskola volt diákja
 

Korábbi Igazgatók

Mogyoróssy Pál prépostkanonok (1852-1856) • Mayerhofer József kanonok (1856-1866) • Winterl Antal apátplébános (1866-1870) • Kerényi (Klupák) Nándor (1870-1889) • Lenner Emil címzetes főigazgató (1889-1919) • Dr. Lukács Károly (1919.02.08-08.08) • Bozzay Zoltán (1919.08.08-10.08) • Simon Miklós tanügyi főtanácsos (1919-1941) • Dr. Kurucz György tanügyi főtanácsos (1941-1950) • Makkos Jenő 1950 • Csukás István (1950-1951) • Dr. Révay Zoltán (1951-1953) • Csizmadia György (1953-1960) • Jankovits György (1960-1968) • Federmayer István megbízott igazgató (1964-1966) • Tamás Imre (1968-1995)
 

Korábbi tanárok

Győri Királyi Főbb Rajzoló Iskola 
Révai Miklós (1787-1795)  • Halper Mihály (1795-1796; 1814-1818) • Hülff Pál (1796) • Verner Chr. János (1796-1814) •  Hieronymi Ottó (1813-1829) • Borgfeld József (1829-30) • Hofbauer János (1830-1839) • Fruman Antal (1839-1869) • Jordán Ferenc s. tan. (1839-1848) • Klupák (Kerényi) Nándor (1847-1870) • Mendel Lampert (1847-1867) • Nagy Péter s.tan. (1848-1852)
 
Alreáltanoda (1852-1872)
Mogyoróssy Pál (1852-1856) • Szombathy Károly (1852-1853) • Weiss József (1853-1854) • Mayerhofer József (1856-1866) • Cedzidlowsky Jakab (1856-1880) • Liptai János Gy. (1856-1888) • Stupacher Lajos (1859-1860) • T. Varga József (1860-1891) • Winter Antal (1866-1870) • Landthaller Gyula (1869-1870) • Czellner Károly (1870-1871) • Magvassy Mihály (1870-1897) • Gottl Rezső (1871-1880) • Polányi Ferenc (1871-1888)

Állami Főreáliskola (1873-1920)
Aczél Sándor (1873-1876) • Alvinczy-Bariss Sándor (1873-1899) • Baranyó András (1907-1922) • Borsitzky Árpád (1908-1909) • Budaker G Károly (1899-1900) • Dalotti Ödön (1894-1895) • Dr. Falusi Béla (1903-1920) • Dr. Faragó Márton (1900-1922) • Dr. Hegedüs (Heller) Izidor (1897-1912) • Dr. Karl Lajos (1899-1909) • Dr. Kovács Zoltán (1896-1912) • Dr. Pitroff Pál (1907-1920) • Dr. Polgár Sándor (1900-1935) • Dr. Szabó Ernő (1895-1907) • Dr. Szpák Lajos (1873-1894) • Dr. Vajda Emil (1897-1916) • Dr. Varga Sándor (1906-1907) • Dsida Ottó (1897-1906) • György Oszkár (1906-1907) • Holló Alajos (1900-1908) • Jancsó Géza (1890-1900) • Keresztély Lajos (1873-1876) • Kóczán Aladár (1906-1935) • Krécsy Béla (1893-1895) • Lomnitzer Róbert (1907-1915) • Major Aladár (1873-1899) • Mihályi Elelmér (1899-1908) • Molnár János (1898-1899) • Niedermann Ignác (1897-1901) • Paczák János (1873-1876) • Pálos (Pawlas) Ede (1895-1922) • Perl Gyula (1873-1899) • Rajz Ferenc (1873-1876) • Schey Lipót (1873-1899) • Szőke Elemér (1904-1912) • Veszprémi Vilmos (1893-1897) • Vitéz Árpád (1907-1908) • Keller Mihály (1874-1888) • Novák Antal Viktor (1874-1906) • Kuszák József (1875-1907) • Cz. Szabó József (1875-1899) • Hollós (Wibirál) Gyula (1876-1909) • Molnár József (1880-1908) • Spanraft Alajos (1880-1899) • Dr. Serényi Imre (1884-1898) • Dr. Szombathy Ignác (1884-1885) • Lasz Samu (1886-1898) • Markovics Sándor (1887-1903) • Arany Dániel (1888-1896) • Ruby Miroszláv (1888-1895) • Lenner Emil (1889-1919) • Sarlay János (1889-1898) • Dobos Ferenc (1895-1906) • Aczél János (1907-1918) • Benedek Árpád (1911-1912) • Bodócs István (1917-1919; 1930- ) • dr Böszörményi Sándor (1911-1912) • Bronts Miklós (1916-1917) • Csapkay Sándor (1919) • Dávid Ernő (1918-1919) • Erdélyi István (1916-1918) • Fehér Géza (1914-1915) • dr Fejér József (1912-1919) • Fülöp Jenő (1909-1919) • Gerő László (1917-1921) • Herritz Oszkár (1908-1927) • Hölszky Sándor (1916-1917) • Husz Ödön (1911-1921) • Kallós Béla (1908-1931) Balkányi Ernő (1920-1922) • dr. Barts Gyula (1919-1922) • Koller Gusztáv (1917-1919) • dr. Lukács Károly (1908-1919) • Manyák Ödön (1918-1920) • dr. Matolcsy László (1919) • Mészáros Gyula (1919-1920) • Orosz József (1915-1930) • Posch Károly (1918-1924; 1939-1945) • Rácz Viktor (1916-1918) • Rudas Jenő (1910-1911) • Sebők Emánuel (1916-1917; 1918-1920) • Schenk Gyula (1916-1917) • Schügerl Miklós (1914-1916) • Schmida István (1919) • Sümeghy Ferenc (1908-1915) • Szondi György (1919-1920) • Szőgyi László (1910-1911; 1912-1915) • Szőts László (1919-1945) • dr. Travnik Jenő (1908-1928) • Turcsek Tádé (1912-1914) • Turóczi János (1910-1945) • Vajsz Gyula (1919-1922) • Valkovszky Miklós (1889-1894) • Varga Antal (1912-1914) • 


Tantestület 1896
A gimnázium tantestülete 1896-ban

 
Révai Miklós Főreáliskola (1921- , majd Gimnázium 1935- (1921-1960)
 dr Bánkúty (Bászel) Ernő (1912-1939) • Bencsik Gergely (1919-1937) • Czunya Miklós (1934) • Debreczeny Elemér (1917-1945) • dr. Erdélyi Pál (1936) • Ferencz Frerenc (1939) • dr Kató Sándor (1919-1920; 1922-1945) • Kádár Árpád (1938-1949) • dr Kárteszi Ferenc (1931-1940) • Kássa Gábor (1927-1935) • Konda László (1917-1931) • dr. Kovács Lajos (1918-1934) • Kölönte Béla (1920-1934) • Lacza Béla (1919-1943) • Lelkes István (1931-1932) • Majunke József (1934-1945) • Marót Rezső (1934-1970) • Zoltay László (1958-1974) • Dr. Láng Lászlóné ( 1955-1982) • Stéger László (1950-1986) • Dr. Várnai György (1950-1986) • Bana József (1958-1991) • Varga László (1958-1991) • Pankovits Jenő (1957-1993) • Bőnyi Mihály (1958-1994) • dr. Mikszáth Gyula (1935-1946) • dr. Mithay (Heppner) Antal (1919-1945) • Möller István (1936-1938) • Nagy Pál (1919-1955) • Nemeskéry (Stodolni) Antal (1932-1936) • Szeidel Jenő (1936-1937) • dr Szente Kornél (1919-1921; 1928-1931) • Tímár József (1936-1949) • Tomor Gyula (1937-1946) • Unger Emil (1921-1922) • Zalai József (1933-1945) • Federmayer István (1950-1991) • Petneházy Szabolcsné Jankovszky Paula (1950-1964) • Molnár Ernő (1946-1952;1953-1974) • Fáy Andrásné dr. Csávásy Alice (1953-1957) • Gauder Andor (1941-1945;1953-1958) • Varga W. Kálmán (1942-1948) • Dr. Faragó Tibor (1944-1945) • Molnár Árpád (1944-1945) • Wieder Mária (1944-1946) • Babos Béla (1945-1946) • Makk István (1945-1946) • Tóth Sándor (1945-1970) • Vas Károlx (1945-1946) • Aross Jenő (1946-1956) • Gaál Lajos (1946-1947;1956-1960) • Gerjel József (1946-1949) • Ónodi Milán (1946-1954) • Dr. Szeliánszky Ferenc (1946-1960) • Tóth Endre (1946-1949) • Dr. Lakatos László (1947-1951) • Arany (Pascal) János (1948-1957) • Frank Emilné (1948-1966) • Katona Anna (1948-1950) • Maróti Lajosné (1948-1950) • Makkos Jenő (1949-1950) • Koncz József (1950-1953) • Benke Margit (1950-1951) • Bors Miklós (1950-1958) • Dr. Kovács József (1951-1982) • Dr. Láng Frigyesné (1951-1957) • Dr. Schleich Lajos (1951-1959) • Basch András (1953-1956) • Molnár Sándor (1953-1954) • Dr. Világi Gyuláné (1953-1958) • Dobos Piroska (1954-1956) • Faludi Istvánné (1954-1963) • Kertész Gábor (1954-1970) • Marcisovszki János (1954-1955) • Gaál Zoltán (1955-1956) • Dr. Láng Lászlóné (1955-1982) • Merényi Lajos (1955-1956) • Pécsi Judit (1955-1956) • Szabó Jánosné (1955-1960) • Tóth István (1955-1970) • Tüttő Vince (1955-1963) • Varga József (1955-1958) • Kovács Lajos (1956-1957) • Ládi Károly (1956-1974) • Mester Ferenc (1956-1976) • Dr. Timaffy László (1956-1957) • Tóth Kálmán (1956-1957) • Vető Margit (1956-1967) • Dr. Bodri Ferenc (1957-1961) • Halmos László (1957-1959) • Horváth József (1957-1959) • Juhász István (1957-1961) • Kresadló Ferenc (1957-1965) • Limpek Béla (1957-1960) • Piczek Zoltán (1957-1959) • Sándor Károly (1957-1973)  • Tóth Zsuzsa (1957-1960) • Tüttő Vincéné (1957-1976) • Varga Balázs Béla (1957-1959) • Ádám Sándor (1958-1959) • Dr. Dálnoki (Fésüs) András (1958-1982) • Hajdu Attila (1958-1961) • Haypál Ildikó (1958-1964) • Panajotu Takisz (1958-1987) • Pernesz Gyula (1958-1961) • Resch Ádám (1958-1960) • Tamás Imre (1958-1968) • Tomor Benedek (1958-1960) • Zoltay László (1958-1974) • Dallos Ernő (1959-1975) • Fertői Pál (1959-1963) • Horváth Dezső (1959-1967) • Dr. Kemenes József (1959-1960) • Ládi Károlyné (1959-1971)

Révai Miklós Gimnázium 1960-
Gáll András (1960-1961) • Jankovits György (1960-1968) • Várady Lajos (1960-1961) • Vass Erzsébet (1960-1961) • Gödény Endréné (1961-1964) • Horváth Margit (1961-1964) • Kristóf Zoltán (1961-1965) • Kristóf Zoltánné (1961-1988) • Lalák Gyula (1961-1966) • Mézes Lajos (1961-1997) • Rudán Klára (1961-1963) • Tóth Magdolna (1961-1962) • Albrecht István (1962-1966) • Dr. Bokor Péter (1962-1984) • Gesztesi Rajmund (1962-1973) • Granasztói György (1962-1964) • Horváth Antal (1962-1968) • Kádár Árpádné (1962-1971) • Munkácsi Mária (1962-1965) • Nagy László (1962-1967) • Rátskay Pál (1962-1964) • Skultéty Ferenc (1962-1967) • Szabó Rudolf (1962-1976) • Takács László (1962-2001) • Volly Tamás (1962-1965) • Erdélyi Bálint (1963-1967) • Gyúró József (1963-1966) • Harnisch László (1963-1974) • Ivánfi Bertalan (1963-1966) • Létray Zoltán (1963- ) • Szabó Rudolfné (1963-1995) • Takács Imre (1963-1969) • Tóth Ferenc (1963-1965) • Tóth István (1963-1964) • Gémesi Gabriella (1964-1969) • Hortobágyi Árpád (1964-1978) • Muray Katalin (1964-1966) • Náray Miklós (1964-1965) • 

Révai Miklós Gimnázium 1965-
Dubraviczky Dénesné (1965-1997) • Kallós Károly (1965-1988) • Matus Jánosné (1965-1981) • Menyhárt Károly (1965-1967) • Nagy Imre (1966-1967) • Sándor Károlyné (1966-1981) • Cziráki Lajos (1967-1979) • Fekete Barnabásné (1967-1974) • Gelencsér Györgyné (1967- ) •  Márnai Henriette (1967-1979) • Dubraviczky Dénes (1968-1986) • Horváth Antalné (1968-1996) • Székely László (1968-1995) • Varga Lászlóné (1968- ) • Zsebők Ottó (1968-2001) • Jámbor Balázs (1969-1977) • Kolozsváry Ernőné (1969-1997) • Takács István (1969-1996 ) • Dr. Bedécs Gyula (1970-1993) • Czapáry Endre (1970-1982) • Dr. Bakó Józsefné (1971-1973) • Gál Ferencné (1971-1981) • Kránitz Istvánné (1971-1980) • Mráz György (1971-1981) • Kulcsárné Kováts Mária (1973- ) • Bartl Istvánné (1974- ) • Dr Dálnoki (Fésüs) Andrásné (1974-1982) • Gottwaldné Károlyi Mária (1974- ) • Jámbor Vilmos (1974- ) • Kovács Mária (1974-1978) • Gauder Eszter (1975-1991) • Kovács György (1975- ) • Cseh Györgyi (1976-1994) • Ferenczyné Gáncs Mária (1976- ) • Oross József (1976-2008) • Jagudits György (1977-1989) • Virág Miklósné Várkonyi Éva (1977-1997)

Révai Miklós Gimnázium 1978-
Dr. Simon Ferencné (1979-1985) • Németh Attila (1979-2013) • Dr. Baráth Tibor (1981-1984) • Kovács Gergely (1981- ) • Goór Judit (1982-1995) • Németh Mária (1982-1986) • Oláh Józsefné (1982-1991) • Roznár József (1982-1990) • Füzfa Balázs (1983-1985) • Márkus Teréz (1984-1985) • Nikházy László (1984-1987) • Szűtsné Kiss Zsuzsa (1984-1988) • Szirányiné Békési Márta (1986-1993) • Tóth Csaba (1986-1988) • Vargáné Kiss Katalin (1986-1997) • Bédelné Schirhuber Nóra (1987-1995) • Erdős László (1987-2019) • Kovácsné Kiss Gabriella (1987-2013) • Mándli Szilvia (1987-2011) • Nagy Attila (1987-2004) • Sántha Noémi (1987-2010) • Baranyai Katalin (1988-1991) • Dr. Csöndesné Horváth Márta (1988-1990) • Szombathelyi Szaniszló (1988-2012) • Dr. Szijártó Miklósné (1989-2013) • Torda Béláné (1989-2013) • Erdősi Gábor (1990-2008) • Kovács Lajos  (1990-1994) • Samodai Lászlóné (1990-1998) • Kepes Márta (1991-1995) • Németh Zita  (1991-1995) • Dr. Somogyi Sándor (1991-2013) • Dr. Kardos Károlyné (1992-2008) • Erdős Lászlóné (1992-2017) • Budaházi Judit (1993-2000) • Dubi Árpád (1993-1998) • Fehérné Németh Márta (1993-2000) • Laczó Éva (1994-1995) • Boros Tamás (1994-2017) • Zábrádiné Schmierer Emília (1995-2012) • Sárvári István (1997-2007) • Nagyszokolyainé Lőrincz Beáta (1997-2018) • Völgyesi Zsolt (1999-2000) • Dr. Nágelné Sajtós Anikó (1990-2021) • Tenkné Tóth Klára (1978-2020) • Kovácsné Szabó Éva (1984 - 2022) • Preinsperger Csilla  (1982 - 2022) • Wenczel Imre (1991 - 2022) • Zakariásné Stéger Ildikó (1981 - 2022) • Németh Lajos (1984 - 2022) • Gyalókay Judit (1986 - 2023)

Révai Miklós Gimnázium 2000-
Kristofóri Éva (2000-2001) • Szeredi Éva (2001-2007) • Veres Attila (2007-2013) • Varjú Nándor (2009-2012) • Nyers Viktória (2010-2015) •  Csinádi Judit (2015-2017) • Horváth Máté (2015-2020) • Kálmán Csilla • (2013-2015) • Németh Gyöngyi (2008-2019) • Czigány Rita (2019-2020) • Halász Enikő (2015-2021) • Horváth Cserne (2016-2018) • Horváth Tamás (2021-2022) • Pálfalvi A. János (2012-2022) • Sanders Ingrid (2000 - 2022) • Hermné Balázsi Dorisz (2013 - 2023) • Kovács Csaba (1988 -2023) • Somogyi Gyula (1989 - 2023) • Kelemen Miklós (2016 - 2023) • Bencze Kinga (2007 - 2023) • Kurányi Ildikó (1997 - 2023) • Dr. Váradiné Marczali Piroska (1988 - 2023) • Tóthné Wischer Judit (1987 - 2023) • Jóna Krisztina (2015 - 2023)

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!