Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Földrajz szóbeli témakörök


A. Természetföldrajz (A) témakörök
 1. A térbeli tájokozódás alapja: a térkép
 2. Naprendszer, bolygónk kozmikus környezete
 3. A Föld gömbhéjas szerkezete, a belső erők és ezek következményei
 4. A Földet felépítő kőzetek felismerése, jellemzése, csoportosítása, ezek megjelenése hazánk területén
 5. A vízburok jellemzői, környezeti veszélyei (felszín alatti, felszíni vizek, tengervíz, stb.)
 6. A légkör jellemzői, környezetei veszélyei (összetétele, szerkezete, felhő- és csapadékképződés, stb.)
 7. A szoláris és valódi földrajzi övezetesség kialakulása és azok jellemzői (egyenlítői, mérsékelt és hideg övezet)
 8. Európa természetföldrajzi jellemzői, éghajlata, kialakulása
 9. Ausztrália, Ázsia és Amerika természetföldrajzi jellemzői, éghajlata, felszíne, ásványkincsei
 10. Hazánk természetföldrajza (éghajlat, felszíni és felszín alatti vizek, növény- és állatvilág, nagytájaink kialakulása, ásványkincsek és energiahordozók)

 B. Társadalom földrajz (B) témakörök
 1. Magyarország gazdasági szerkezete, az egyes ágazatok jellemzői, kialakulásukat befolyásoló tényezők és térbeli elhelyezkedése (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások)
 2. Magyarország gazdasági helyzete, térbeli elhelyezkedése és külkereskedelmi jellemzői
 3. A Kárpát-medence etnikai, vallási térszerkezete, a magyarság helyzete
 4. Európa regionális fejlettségi különbségei, integrációs folyamatok kialakulása és jellemzői napjainkban (magterületek, Európai Unió működése és intézményei)
 5. Népesedési szakaszok és folyamatok a Földön és hazánkban a 18. századtól napjainkig
 6. Településföldrajzi fogalmak, települések fejlődési folyamatai általánosan és hazánk területén  (városok, falvak, urbanizáció, agglomeráció, városi funkciók, stb.)
 7. A hagyományos és modern iparágak jellemzése, gondjainak és átalakulásának a bemutatása (pl.: Ruhr-vidék, Németország keleti-nyugati fejődési eltérései, stb.)
 8. A világ centrumtérségeinek gazdasági jellemzése, a természeti és társadalmi adottságok tükrében (Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, Japán)
 9. Az emberiség globális kihívásai a XXI. században (éhezés-élelmezés, vízhiány)
 10. Nemzetközi szervezetek tevékenysége, szerepkörük bemutatása (ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, IMF, IBRD, OECD, Green Peace, Nemzetközi Vöröskereszt)
 11. A pénz, az értékpapírok és a monetáris világ, a bankok működése, a gazdasági fejlettség mérésére szolgáló mutatók értelmezése, a globalizáció kialakulása, hatása a mindennapokra
 12. Összetett környezeti problémák értékelése konkrét példákon keresztül (levegő, víz, talaj)
 13. DK- és DNY-Ázsia országinak gazdasági és fejlődési egyediségei


 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymultú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!