(Internationales Deutschquiz, vetélkedő tallini és břeclavi diákok részére)

Liebe Freunde in Břeclav und Tallinn, macht Euch an die Arbeit und löst unser Quiz! Die Lösungen erscheinen bei uns automatisch in einer Tabelle, wir können sie dann auswerten.

Vergesst nicht Euren Namen anzugeben!

 http://goo.gl/forms/YDEY1Gud0l

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (3) bekezdés előírása szerint: „...az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján ... nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét...”